Implicit Religion, Vol 15, No 4 (2012)

Playing with Religion in Contemporary Theatre

Kees de Groot
Issued Date: 19 Feb 2013

Abstract


Contemporary theatre sometimes uses religious language, symbols, and poses. What do these references mean? Reflection on four productions shows the usefulness of tools developed in the study of liturgy. First, this helps to produce an account of the roles of the sacred and of community in theatre shows. Secondly, this throws light on the appearance of religion in ‘liquid modernity’. Thirdly, the study of religion in theatre shows how boundaries between fields are fluid – not only between arts and religion, but also between the field of arts and the academic field. Both deal with the significance of religion in a world where religious traditions are questioned and used, both in and outside the religious sphere.

Download Media

PDF (Price: £17.50 )

DOI: 10.1558/imre.v15i4.457

References


Barnard, Marcel, and Paul Post. 2001. Ritueel Bestek: Antropologische Kernwoorden van de Liturgie. Zoetermeer: Meinema.
Barnard, Marcel, and Eward Postma. 2007. Het Ludieke en het Rituele. Johan Huizinga's "Homo Ludens" Herlezen. Theologisch Debat 4 (2):4–14.
Belderbos, Stefan. 2010. Van Kunstwerk tot Religieus Ritueel. Een Onderzoek naar Integratie van Performancekunst in de Liturgie. Leiden: Dissertatie Universiteit Leiden.
Bell, Catherine. 1992. Ritual Theory, Ritual Practice. New York/Oxford: Oxford University Press.
———. 1997. Ritual: Perspectives and Dimensions. New York [etc.]: Oxford University Press.
ter Borg, Meerten B. 2000. Waarom Geestelijke Verzorging? Zingeving en Geestelijke Verzorging in de Moderne Maatschappij. Nijmegen: KSGV.
ter Borg, Meerten B. 1991. Een Uitgewaaierde Eeuwigheid. Het Menselijk Tekort in de Moderne Cultuur. Baarn: Ten Have.
———. 1993. De Dood als het Einde. Een Cultuur-Sociologisch Essay. Baarn: Ten Have.
———. 1996. Het Geloof der Goddelozen: Essays. Baarn: Ten Have.
———. 2003. Zineconomie. De Samenleving van de Overtreffende Trap. Schiedam: Scriptum.
ter Borg, Meerten B., and Berend ter Borg. 2009. Zingeving als Machtsmiddel. Van Zinverlangen tot Charismatisch Leiderschap. Zoetermeer: Boekencentrum.
Bourdieu, Pierre. 1971. Genèse et Structure du Champ Religieux. Revue française de Sociologie 12 (3):295–334.
———. 1987. Choses Dites. Paris: Minuit.
———. 1996. The Rules of Art: Genesis and Structure of the Literary Field. Cambrdige: Polity Press.
van den Broek, Andries, Frank Huysmans, and Jos de Haan. 2000. Het Bereik van de Kunsten. Een Onderzoek naar Veranderingen in de Belangstelling voor Beeldende en Podiumkunsten Sinds de Jaren Zeventig. Den Haag: SCP.
Campbell, Colin. 2007. The Easternization of the West. A Thematic Account of Cultural Change in the Modern Era. Boulder: Paradigm.
Catherine, Lucas. 2010. Kunst in het Geloof en Geloof in de Kunst. Boekman 22 (85):19.
De Vuyst, Hildegard. 2008. Pitié. [Gent]: les ballets C de la B.
Droogers, André. 2006. The Third Bank of the River. Play, Methodological Ludism, and the Definition of Religion. In Playful Religion, ed. Anton van Harskamp, Grace Davie, Johan Roeland and Peter Versteeg, 75–96. Delft: Eburon.
Durkheim, Émile. 1999 [1912]. Les Formes Élémentaires de la Vie Religieuse. Paris: Librairie Générale Française.
Flanagan, Kieran. 1991. Sociology and Liturgy. Re-Presentation of the Holy. New York: St. Martin's Press.
Grimes, Ronald L. 2006. Rite out of Place. Ritual, Media, and the Arts. Oxford: Oxford University Press.
de Groot, Kees. 2008. Three Types of Liquid Religion. Implicit Religion 11 (3):277–296.
———. 2010. Theater als Wij-Water: Gemeenschap en Liturgie bij de Bloeiende Maagden. In Als Ik W!J Word. Nieuwe Vormen van Verbondenheid, ed. Jonnneke Bekkenkamp and Joris Verheijen, 63–80. Almere: Parthenon.
Guardini, Romano. 1959 [1914]. Vom Geist der Liturgie. Freiburg: Herder.
Huizinga, Johan. 1940 [1938]. Homo Ludens: Proeve Eener Bepaling van het Spel-Element der Cultuur. Haarlem: Tjeenk Willink.
Kommers, Heleen. 2011. Hidden in Music: Religious Experience and Pop Festivals. Journal of Religion and Popular Culture 23 (1):14–26.
Kreinath, Jens, Jan Snoek, and Michael Stausberg. 2006. Theorizing Rituals: Issues, Topics, Approaches, Concepts, Numen Book Series. Studies in the History of Religions. Leiden [etc.]: Brill.
Lang, Bernhard. 1997. Sacred Games: A History of Christian Worship. New Haven/London: Yale University Press.
Luhmann, Niklas. 2000. Die Religion der Gesellschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Lukken, Gerard. 2005. Rituals in Abundance. Critical Reflections on the Place, Form and Identity of Christian Ritual in Our Culture, Liturgia Condenda. Leuven/Dudley, MA: Peeters.
———. 2010. Met de Rug naar het Volk. Liturgie in het Spanningsveld van Restauratie en Vernieuwing. Heeswijk: Uitgeverij Abdij van Berne
van Maanen, Hans. 2009. How to Study Art Worlds. On the Societal Function of Aesthetic Values. Amsterdam: Amsterdam University Press.
Margetts, John. 2009. Review of "Transformation Des Religiösen: Performativität Und Textualität Im Geistlichen Spiel" by Ingrid Karsten and Erika Fischer-Lichte. The Modern Language Review 104 (1):223–225.
Massaar-Remmerswaal, Jolanda, and Ton Bernts. 2006. Kerncijfers 200. Uit de Kerkelijke Statistiek van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland. Nijmegen: Kaski.
McCall, Richard D. 2007. Do This. Liturgy as Performance. Notre Dame, IN: Notre Dame University Press.
Nas, Peter J.M., and Anja Roymans. 1998. Reminiscences of the Relief of Leiden: A Total Ritual Event. International Journal of Urban 22 (4):550–564.
Pircher, Hannes Benedetto. 2010. Das Theater als Ritus: De Arte Liturgica. Wien: Edition Splitter.
Pärna, Karen. 2012. The Concept of ‘Implicit Religion’: Does Implicit Religion Really Exist? Paper presented at the symposium Implicit Religion, Non-institutional Religion and Beyond. Leiden.
Post, Paul. 2001. Introduction and Application. Feast as a Key Concept in a Liturgical Studies Research Design. In Christian Feast and Festival: The Dynamics of Western Liturgy and Culture, ed. Paul Post, G. Rouwhorst, L. van Tongeren and A. Scheer, 47–78. Leuven: Peeters.
Roeland, Johan Hendikus. 2009. Selfation: Dutch Evangelical Youth between Subjectivization and Subjection. Amsterdam: Pallas Publications / Amsterdam University Press.
Smith, Max. 2009. De Bijbel in het Theater. Een Moeizame Relatie. In De Bijbel Cultureel. De Bijbel in de Kunsten van de Twintigste Eeuw, ed. Marcel Barnard and Gerda van de Haar, xxviii–xxx. Zoetermeer: Meinema.
Speelman, Willem Marie. 2002. Liturgy and Theatre: Towards a Differentiation. Questions Liturgiques / Studies in liturgy 83:196–216.
Taves, Ann. 2007. The Camp Meeting and the Paradoxes of Evangelical Protestant Ritual. In Teaching Ritual, edited by Catherine Bell, 119–131. Oxford: Oxford University Press.
Tertullian. 1842. Of Public Shows. In Apologetic and Practical Treatises, ed. Charles Dodgson. Oxford: John Henry Parker http://www.tertullian.org/lfc/LFC10-13_de_spectaculis.htm.
Turner, Victor. 1982. From Ritual to Theatre: The Human Seriousness of Play, Performance Studies Series. New York: Performing Arts Journal Publications.
Wood, Matthew. 2007. Possession, Power and the New Age. Ambigiuties of Authority in Neoliberal Societies. Ed. Douglas Davies and Richard Fenn, Theology and Religion in Interdisciplinary Perspective Series. Aldershot: Ashgate.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Equinox Publishing Ltd - 415 The Workstation 15 Paternoster Row, Sheffield, S1 2BX United Kingdom
Telephone: +44 (0)114 221-0285 - Email: info@equinoxpub.com

Privacy Policy