Journal for the Study of Religion, Nature and Culture, Vol 7, No 2 (2013)

The Call for a New Ecotheology in Norway

Peder Anker
Issued Date: 8 Aug 2013

Abstract


The call for a new ecotheology in Norway began in the early 1970s with environmentally concerned deep ecologists and continued within the Evangelical Lutheran Church of Norway and the university system. Church officials and intellectuals saw ecotheology as an effective way of engaging the young in caring for the Creation. Alongside the eco-philosophical projects of redefining the natural, the deep ecologists also sought to renew religious faith. Norwegian theologians found their questioning of economic growth, technocracy, and industrialism appealing, and they sympathized with their call to save wilderness and their endorsement of outdoor life, rural communities, and modest lifestyles. Deep ecology represented for theologians an opportunity to revive the Church, mobilize a new and younger audience, and address the question of how to behave towards God’s Creation.

Download Media

PDF (Price: £17.50 )

DOI: 10.1558/jsrnc.v7i2.187

References


Anker, P. 2001. Imperial Ecology: Environmental Order in the British Empire, 1894–1945 (Cambridge, MA: Harvard University Press).
Anker, P. 2007. ‘Science as a Vacation: A History of Ecology in Norway’, History of Science 45.4: 455-79.
Anonymous. 1974. ‘Miljøfagundervisning ved universitetet i Oslo’, Nytt fra Universitetet i Oslo 13: 1-2.
Austad, T. 1975. ‘Kirkens medansvar for den rådende sosiale praksis’, in Voksø (ed.) 1975: 36-49.
Aarek, H.E. 1978. Kristendom og økologi (Ås, Norway: Kvekerforlaget).
Berg Eriksen, T. 1974. ‘Naturen som appellinstans’, Kirke og kultur 79: 293-96.
Bjørnstad, Å. 1975. ‘Økologi, etikk og religion—ein samtale med Rolf Edbergs forfatterskap’, Kirke og kultur 88: 206-15.
Black, J.N. 1970. The Dominion of Man: The Search for Ecological Responsibility (Edinburgh: Edinburgh University Press).
Borchgrevink, N. 1968. ‘Naturfølelse og naturvern’, Samtiden 77: 360-66.

Breivik, G. 1970a. ‘Om teologiens opprinnelse’, Norsk Teologisk Tidsskrift 1: 176-91.
Breivik, G. 1970b. ‘Heidegger og teologien’, Ung Teologi 3: 81-92.
Breivik, G. 1973. ‘Friluftsliv: en vei til et nytt samfunn’, Mester Fjellet 6: 23, 39.
Breivik, G. 1974. ‘Læren om gud og det store huset: (teo-logi og øko-logi)’, in Paul Hofseth (ed.), Økofilosofisk Lesebok, vol. 2 (Oslo: ’Samarbeidsgruppene for natur- og miljøvern): 1-17.
Breivik, G. 1975a. ‘Religion, livsform og natur’, in Paul Hofseth and Arne Vinje (eds.), Økologi: økofilosofi (Oslo: Gyldendal): 82-95.
Breivik, G. 1975b. ‘Forurensning og Naturvern’, in Lars Østnor (ed.), Nestekjærlighet i samfunnet: sosialetisk spørsmål i kristent lys (Oslo: Luther Forlag): 120-32.
Breivik, G. 1978. ‘Likevektssamfunnet—et teologisk vurdering’, in Olsen (ed.) 1978: 108-23.
Breivik, G. 1979. Friluftsliv: noen filosofiske og pedagogiske aspekter (Oslo: Norges Idrettshøyskole).
Bøckman, P.W. 1970. Liv, fellesskap, tjeneste: en kristen etikk (Oslo: Universitets¬forlaget).
Christoffersen, S.A. 1973. ‘Biologi og kristendom’, Norsk Teologisk Tidsskrift 74: 182.
Derr, T.S. 1973. Ecology and Human Liberation: A Theological Critique of the Use and Abuse of Our Birthright (Geneva: World Council of the Churches).
Edberg, R. 1966. Spillran av ett moln (Stockholm: Norstedt).
Edberg, R. 1967a. ‘Jordens resurser och den tekniska människan’, Kirke og Kultur 72: 195-211.
Edberg, R. 1967b. Et støvgrann som glimter: ødelegger vi mulighetene for fortsatt liv på Jorden? (trans. Hans Heiberg; Oslo: Aschehoug).
Edberg, R. 1971. Vid trädets fot: lekmannafunderingar mot höstlig bakgrund (Stockholm: Norstedt).
Edberg, R. 1974. Brev till Columbus (Stockholm: Norstedt).
Edberg, R. 1976. The Dream of Kilimanjaro (New York: Pantheon Books).
Edberg, R. 1989. Tomorrow Will Be Too Late: Dialogue on the Threshold of the Third Millennium (Moscow: Progress Publishers).
Elder, F. 1969. ‘Two Modern Doctrines of Nature’, in Donald R. Cutler (ed.), The World Year Book of Religion: The Religious Situation, vol. 2 (London: Evans Brothers): 367-94.
Elder, F. 1970. Crisis in Eden: A Religious Study of Man and Environment (Nashville: Abingdon Press).
Executive Committee of the World Council of the Churches. 1971. ‘The Global Environment, Responsible Choice and Social Justice’, The Ecumenical Review 23: 438-42. Doi: 10.1111/j.1758-6623.1971.tb01131.x.
Faarlund, N. 1972. ‘Glimt fra klatringen på eggen’, Mestre Fjellet 13: 9-10.
Faarlund, N. 1973. ‘Om Økoliv’, Mestre Fjellet 15: 7-9.
Galtung, J. 1973. ‘“The Limits to Growth” and Class Politics’, Journal of Peace Research 10: 101-14. Doi: 10.1177/002234337301000107.
Galtung J., and A. Næss. 1955. Gandhis politiske etikk (Oslo: Tanum).
Gjessing, G. 1967. ‘Ecology and Peace Research’, Journal of Peace Research 4: 125-39. Doi: 10.1177/002234336700400203.
Glacken, C.J. 1967. Traces on the Rhodian Shore (Berkeley: California University Press).
Godal, J. 1971. ‘Mardøla-aksjonen og Norske bønders vandring til kongen i København’, Kirke og Kultur 76: 494-98.
Godal, J. 1972. ‘Om Hardingfele og naturvern’, Kirke og Kultur 77: 406-8.
Gundersen, G. 1971. ‘Lekmannsrørsla og klassekampen’, Ung Teologi 5: 47-61.
Gunleiksrud, G. 1975. ‘Kristne perspektiver på økologi: om skapertro, menneskesyn og forvalteransvar’, in Voksø (ed.) 1975: 97-111.
Gunleiksrud, G. 1978. ‘Vektsamfunnets krise og kirkens evangelium’, in Olsen 1978: 138-54.
Hauge, J.G. 1975. ‘Kirkens engasjement i økokrisen: oljeuttalelsen som vedlegg’, in Voksø (ed.) 1975: 113-20.
Holm, B.G. 1971. ‘Ikkevold—teori og praksis’, Kirke og Kultur 76: 411-29.
Hovre, F. 1934. Catholicism in Education (New York: Benziger).
Jensen, O. 1972. ‘Teologisk argumentasjon for tesen: forurensning er blasfemi’, Kirke og Kultur 77: 385-96.
Jensen, O. 1976. I Vækstens vold: økologi og religion (Copenhagen: Fremda).
Jonson, J.O. 1978. ‘Skapelsen: frelsens sakrament’, in Olsen 1978: 124-37.
Kaul, D. 1973. ‘Dilemmaet i moderne naturoppfatning’, Norsk Teologisk Tidsskrift 74: 163-81.
Kaul, D. 1994. ‘Ecofeminism in the Nordic Countries’, Journal of the European Society of Women in Theological Research 2: 102-109. Doi: 10.2143/ESWTR.2.0.2017329.
Kearns, L. 2004. ‘The Context of Eco-Theology’, in Gareth Jones (ed.), The Blackwell Companion to Modern Theology (New York: Blackwell): 466-84.
Klein, D.R. 1972. ‘The Emerging Ecophilosophy’, unpublished paper.
Kvaløy, S. 1974. ‘Økofilosofi som forståelsesnøkkel’, in Paul Hofseth (ed.), Økofilosofisk lesebok, vol. 1 (Oslo: snm): 1-16.
Kvaløy, S. 1985. ‘Tseringma-hymnen og det hellige fjell tseringma’, in Sven Erik Skønberg (ed.), Grønn pepper i turbinene (Oslo: Universitetsforlaget): 81-84.
Kvaløy, S. 1987. ‘Norwegian Ecophilosophy and Ecopolitics and their Influence from Buddhism’, in Klas Sandell (ed.), Buddhist Perspectives on the Ecocrisis (Kandy, Sri Lanka: Buddhist Publication Society): 49-72.
Kvaløy, S. 1995. ‘Mother Earth’s Treasures and their Revealers’, in Padma Tshewang, Phuntsok Tashi, Chris Butters, and Sigmund Kvaløy Sætreng (eds.), The Treasure Revealers of Bhutan (Kathmandu: Bibliothecha Himalayica): 139-58.
Kvaløy, S. 1978. ‘Gjenforening med de ene som gjennomstrømmer all natur’ (drawing), in Gunnar Breivik and Haakon Løymo (eds.), Friluftsliv fra fridtjof nansen til våre dager (Oslo: Universitetsforlaget): 193.
Lyngnes, R. 1972. ‘Kan biologisk kunnskap gjeve dei unge mål og meining med livet’, Naturen 96: 392-98.
Lønning, I. 1975. ‘Teologien som økofilosofiens tjenestepike?’, Kirke og Kultur 80: 237-38.
Nord, E. 1975. ‘Økokrisens internasjonale perspektiver’, in Voksø (ed.) 1975: 50-55.
Næss, A. 1941–85. En del elementære logiske emner (Oslo: Universitetets student-kontor/Universitetsforlaget, multiple edn).
Næss, A. 1942–61. Oppgavesamling i logikk (Oslo: Universitetets studentkontor/ Universitetsforlaget, multiple edn).
Næss, A. 1961–2001. Filosofiens historie (2 vols.; Oslo: Universitetsforlaget, multiple edn).
Næss, A. 1965. Gandhi and the Nuclear Age (trans. Alistair Hannay; Somerville, NJ: Bedminster Press).
Næss, A. 1972a. Økologi og filosofi: et økosofisk arbeidsutkast (Oslo: Department of Philosophy, 3rd edn).
Næss, A. 1972b. ‘Skytsgudinnen Gauri Shankar: appell om fredning’, Mestre Fjellet 13: 15.
Næss, A. 1973. ‘The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement: A Summary’, Inquiry 16: 95-100. Doi: 10.1080/00201747308601682.
Næss, A. 1974. Økologi, samfunn og livsstil (Oslo: Universitetsforlaget, 4th edn).
Næss, A. 1975. ‘Klatrefilosofiske og biografiske betraktninger’, Mestre Fjellet 17: 16.
Næss, A. 1976. Økologi, samfunn og livsstil (Oslo: Universitetsforlaget, 5th edn).
Næss, A., P. Ariansen, T. Krogh, and H.E. Aarek. 1973. Vitenskapsfilosofi: en innføring (Oslo: Universitetsforlaget, 2nd edn).
Olsen, H. 1972. ‘Mot en økopolitisk enhetsfront?’, Kirke og Kultur 77: 397-405.
Olsen, H. 1975. ‘Utkast til et økopolitisk program’, in Voksø (ed.) 1975: 78-96.
Olsen, H. 1978. ‘Forord’, in Olsen (ed.) 1978: 7-9.
Olsen, H. (ed.). 1978. Mot et samfunn i likevekt: fra de nordiske kirkers arbeid med ressurs-og miljøspørsmål (Oslo: Land og Kirke).
Øverland, P. 1970. Kristen etikk (Oslo: Lunde).
Reimers, E., D.R. Klein, and R. Sørumgård.1983. ‘Calving Time, Growth Rate, and Body Size of Norwegian Reindeer on Different Ranges’, Arctic and Alpine Research 15: 107-18. Doi: 10.2307/1550986.
Repstad P. 1970. Kirken og samfunnet (Stavanger, Norway: Nomi Forlag).
Rønnild, A. 1977. ‘Gud og naturvitenskapen’, Tidsskrift for Teologi og Kirke 48: 193-203.
Rønnow, T. 2002. ‘Den økologiske vekkelsen; skyld og soning i vår tid,’ in Peder Anker and Tarjei Rønnow (eds.), Miljø og menneske (Oslo: Gyldendal): 119-39.
Rønnow, T.2011. Saving Nature: Religion as Environmentalism, Environmentalism as Religion (Berlin: Lit Verlag).
Rørvik, T.I. 1999. Historien om examen philosophicum 1675–1983 (Oslo: Forum for Universitetshistorie).
Skre, O. 1975. ‘Mennesket og naturmiljøet: ressursfordeling og ressursbehov i dag og i morgen’, in Voksø (ed.) 1975: 11-35.
Strømme, R. 1979. ‘Teologien i møte med øko-krisa’, Ung Teologi 12: 1-11.
Takle, S. 1978. ‘Momenter for et kirkelig handlingsprogram’, in Olsen (ed.): 155-63.
Taylor, B. 2010. Dark Green Religion: Nature Spirituality and the Planetary Future (Berkeley: University of California Press).
Try, J. 1968. ‘Befolkningsproblem, matvaresituasjon og kortsynthet’, Kirke og Kultur 73: 326-38.
Unneberg, B. 1971. Grønn sosialisme for utkantproletarer (Oslo: Cultura Forlag).
Voksø, P. 1975. ‘Innledning’, in Voksø (ed.) 1975: 7-10.
Voksø, P. (ed.). 1975. Mennesket og miljøet (Oslo: Kirkerådets Utvalg for Forsking og Utredning).
White, L.T. 1967. ‘The Historical Roots of Our Ecologic Crisis’, Science 155.3767: 1203-7. Doi: 10.1126/science.155.3767.1203.
White, L.T. 1971. ‘Den økologiske krises historiske røtter’, Naturen 95: 77-92.
Wisløff, J. 1975. ‘Utkast tilet økopolitisk program’, in Voksø (ed.) 1975: 71-77.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Equinox Publishing Ltd - 415 The Workstation 15 Paternoster Row, Sheffield, S1 2BX United Kingdom
Telephone: +44 (0)114 221-0285 - Email: info@equinoxpub.com

Privacy Policy