Pomegranate: The International Journal of Pagan Studies, Vol 20, No 1 (2018)

Participation of Contemporary Pagans in Heritage Politics of Lithuania

Eglė Aleknaitė
Issued Date: 23 Aug 2018

Abstract


The paper aims at examining participation of contemporary Lithuanian Pagans (represented by Romuva in this study) in politics of heritagization. After presentation of a broader picture of the research and the revival of ethnic culture during both Soviet and post-Soviet periods, contemporary Pagan discourse and practices intended for society, as well as attempts to make influence through state institutions are analyzed. The case study shows that they interact and compete with other religious groups and inheritors of the past and can employ a range of strategies to seek power and influence in heritage politics. The post-Soviet context that accounts for some specific characteristics of contemporary Eastern European Pagans is also an important factor in heritage politics related to worldview-based competition, and in Lithuanian case, the well-known hostility of contemporary Pagans towards Christianity is accompanied by the threat that representatives of the Catholic Church feel because of the Pagans' influence in heritage politics.

Download Media

PDF (Price: £17.50 )

DOI: 10.1558/pome.33715

References


Aleknaitė, Eglė. “Kultūros centrų Joninėse/Rasose kuriamos tapatybės: Lietuvos nacionalinė švenčių sistema ir interpretacijos švenčiančiose bendruomenės.” Lithuanian Journal of Anthropology 1 (2014): 67–76.

——. “Užgavėnės folklore ansambliuose: reikšmės, bendruomenės ir tapatybės,” Liaudies kultūra 1 (2012): 33–43.

Beresnevičius, Gintaras. Lietuvių religija ir mitologija. Vilnius: Tyto Alba, 2004.

Bruce, Steve. God is Dead: Secularization in the West. Oxford: Blackwell Publishing, 2002.

Čiubrinskas, Vytis. “Social/Cultural Anthropology in Lithuania: the Politics and Practice of the Discipline.” Defining Region: Socio-Cultural Anthropology and Interdisciplinary Perspectives, Part 2. Acta Historica Universitatis Klaipedensis XIII, Studia Anthropologica II (2006): 89–102.

Daugirdas, Tomas. “Akademija, tautiškumas, valstybė.” Naujasis Židinys-Aidai 7–8 (2000): 388–89.

——. “Sparnuoto arklio dantys.” Naujasis Židinys-Aidai 7–8 (2003): 387–88.

Delis, Renatas. “Neopagonybės judėjimas posovietinėje Lietuvoje—alternatyvus lietuviškumas kaip atsakas modernybei?” Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos 6 (2006): 187–225.

Dirsytė, Sonata. “Nuo kraštotyros klubo iki senovės baltų religinės bendrijos.” Interview with Jonas Trinkūnas. September 22, 2009, https://tinyurl.com/naujiena-310397.

Dusevičiūtė, Gintarė. “Jorė: (re-)konstrukcija ar tradicijų tąsa?” Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos 15 (2015): 177–203.

Kadžytė, Gražina. “Laisvė, brendusi nelaisvėje,” Tautosakos darbai 48 (2014): 288–93.

Kulevičius, Salvijus. “Lietuvos paveldosaugos idėjiniai modeliai ir jų raiška praktikoje sovietmečiu.” PhD diss., Vilnius University, 2010.

Lieponius, Vladas. “Broliškų tautų kovoje: mėlynų vandenų miražas.” Naujasis Židinys-Aidai 2 (2012): 135–36.

Lukšaitė, Ingė. Reformacijos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Mažojoje Lietuvoje. XVI a. trečias dešimtmetis-XVII a. pirmas dešimtmetis. Vilnius: Baltos lankos, 1999.

Mardosa, Jonas. “Ikikrikščioniškosios kultūros interpretacijos Lietuvos etnologijoje,” Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos 1 (2001): 119–44.

Matulevičienė, Saulė. “Iš Rasos šventės istorijos,” Liaudies kultūra 3 (2007): 64–69.

Pranskevičiūtė, Rasa. “Contemporary Paganism in Lithuanian Context.” In Modern Pagan and Native Faith Movements in Central and Eastern Europe, edited by Kaarina Aitamurto and Scott Simpson, 77–93. London: Routledge, 2016.

Putinaitė, Nerija. Šiaurės Atėnų tremtiniai: lietuviškosios tapatybės paieškos ir Europos vizijos XX a. Vilnius: Aidai, 2004.

——. “Sovietinės sekuliarios apeigos ir perkeistas žmogiškumas,” Naujasis Židinys-Aidai 3 (2014): 25–31.

Ramanauskaitė, Egidija. Subkultūra: fenomenas ir modernumas. Kaunas: VDU leidykla, 2004.

Ramonaitė, Ainė. “‘Paralelinės visuomenės’ užuomazgos sovietinėje Lietuvoje: katalikiškojo pogrindžio ir etnokultūrinio sąjūdžio simbiozė.” In Sąjūdžio ištakų beieškant: nepaklusniųjų tinklaveikos galia, edited by Jūratė Kavaliauskaitė and Ainė Ramonaitė, 33–58. Vilnius: Baltos lankos, 2011.

Smith, Laurajane. Uses of Heritage. London: Routledge: 2006.

Streikus, Arūnas. “Apie antikrikščioniškus sovietinių švenčių ir apeigų tikslus,” Naujasis židinys-Aidai 10 (2003): 514–17.

Streikus, Arūnas. “Krikščionybė okupuotoje Lietuvoje.” In Krikščionybės Lietuvoje istorija. Edited by Vytautas Ališauskas, 439–556. Vilnius: Aidai, 2006.

Strmiska, Michael F., and Dundzila, Vilius R. “Lithuanian Paganism in Lithuania and America.” In Modern Paganism in World Cultures, edited by Michael F. Strmiska, 241–98. Santa Barbara: ABC-Clio, 2005.

Subačius, Paulius. “Apie ‘Ramuvą’, tėvyniškumą ir neperžengiamas ribas. Pokalbis su A. Patacku,” Naujasis Židinys-Aidai 1 (1994): 43–50.

——. “Lituanistika ir religijos studijos.” In Tarpdisciplininiai ryšiai lituanistikoje, 4. Pasaulio lituanistų bendrijos darbai, edited by Giedrius Viliūnas, 80–86. Vilnius: Homo liber, 1999.

Trinkūnas, Jonas. Baltų religija šiandien. Vilnius: Senovės baltų religinė bendrija, 2011.

——. “Lietuvių senojo tikėjimo idėjų raida po valstybės krikšto,” Iš Lietuvos sociologijos istorijos 3 (2000): 25–41.

——. Rasos—Joninių šventė. Etninės kultūros globos tarybos ekspertizė. Vilnius: Etninės kultūros globos draugija, 2002. http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=7034&p_d=21305&p_k=1.

——. Lietuvių senosios religijos kelias. Vilnius: Asveja, 2009.

Trinkūnienė, Inija. “Etninė kultūra ir neformalus ugdymas: mokytojų patirties tyrimas,” Liaudies kultūra 6 (2010): 46–53.

——. “Etninės kultūros išlikimo strategija šiuolaikinėse bendruomenėse: nuo tradicijos link interpretacijos.” Filosofija, Sociologija 18, no. 4 (2007): 12–22.

Urbanavičienė, Dalia. “Apeigų rekonstrukcija Romuvoje.” Paper presented at the international conference held in Commemoration of Centenary of the Old Lithuanian Faith, Vilnius, Lithuania, October 22, 2005.

——. Lietuvių apeiginė etnochoreografija. Vilnius: Lietuvos muzikos akademija, 2000.

——. Šokamosios ir žaidžiamosios sutartinės. Vilnius: Kronta, 2009.

Vaicekauskas, Arūnas. “Lietuviškos Joninės: nuo kaimo bendruomenės iki šiuolaikinės miesto šventės.” Liaudies kultūra 4 (2009): 33–38.

Vaišvilaitė, Irena. “Apie religiją, Prancūziją ir Lietuvą,” Naujasis Židinys-Aidai 12 (2001): 699–700.

Wallis, Robert J., and Jenny Blain. “’Sacred’ Sites, Artefacts and Museum Collections: Pagan Engagement with Archaeology in Britain.” In Handbook of Contemporary Paganism. Vol. 2. Edited by James R. Lewis and Murphy Pizza, 591–609. Leiden: Brill, 2009. https://doi.org/10.1163/ej.9789004163737.i-650.172.

Worthington, Andy. Stonehenge: Celebration and Subversion. Loughborough: Heart of Albion Press, 2004.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Equinox Publishing Ltd - 415 The Workstation 15 Paternoster Row, Sheffield, S1 2BX United Kingdom
Telephone: +44 (0)114 221-0285 - Email: info@equinoxpub.com

Privacy Policy