Pomegranate: The International Journal of Pagan Studies, Vol 20, No 2 (2018)

On the Agony of Czech Slavic Paganism and the Representation of One’s Own Funeral among Contemporary Czech Pagans

Giuseppe Maiello
Issued Date: 21 Jun 2019

Abstract


At the end of the 1990s in the Czech Republic a significant effort to revitalize the ethnic religion of the Slavs occurred. The emergence of this religious and cultural phenomenon was related in particular to two elements: to a nationalist organization and to a group of students of Slavic Studies in the College of Arts of Charles University in Prague. The study presents-in its first part-the activities of those students, their relationship with the Prague Slavic studies of this particular time and with the Indo-European ideology, which became dominant in the group that emerged after the collapse of the original Czech Rodná víra. In the second part of the study are presented the results of a field research into attitudes of Contemporary Czech pagans towards funeral and especiallytowards their own funeral.

Download Media

PDF (Price: £17.50 ) HTML (Price: £17.50 )

DOI: 10.1558/pome.32385

References


“Ahmed má hlad—A bre mome crnooko.” YouTube.com. 15 July 2016. http://www.youtube.com/watch?v=mgPgfTh5r8o.

Archer, Jakub. “Pohanské pohřebnictví, smrt a Země předků.” Kolovrat, Beltain 2012: 8–13.

Atweri, Jiří [Jiří Mačuda]. “K problematice současných věrských projevů Rodná víra.” BA thesis, Masaryk University, 2005.

——. “Slovanské pohanství dnes. Vlivy novopohanství na společnosti jednotlivce.” MA thesis, Masaryk University, 2007.

Balandier, Georges. “Préface to V Sociologie religieuse et folklore. Avant propos de Marcel Mauss, edited by Robert Hertz, I–XX. Paris: P.U.F., 1970.

De Martino, Ernesto. Morte e pianto rituale nel mondo antico: Dal lamento pagano al pianto di Maria. Torino: Einaudi, 1958.

Di Nola, Alfonso M. La morte trionfata: Antropologia del lutto. Rome: Newton Compton, 1995.

——. La nera signora: Antropologia della morte. Rome: Newton Compton, 1995.

Eliade, Mircea. Traité d’histoire des religions, Paris: Payot, 1949.

Fuchs, Werner. Todesbilder in der modernen Gesellschaft. Berlin: Suhrkamp, 1973.

Gasparini, Evel. “Il rito protoslavo della seconda sepoltura.”Ricerche Slavistiche 1958: 3–42.

——. Il matriarcato slavo: Antropologia culturale dei protoslavi. Firenze: Sansoni, 1973.

Groethuysen, Bernhard. Philosophische Anthropologie. München: Oldenbourg, 1931.

Heidegger, Martin. Sein und Zeit. Halle a. d. S.: Max Niemeyer, 1927.

Jirgalová, Pavla. “Neopaganismus.” BA thesis, Masaryk University, 2010.

“Kdo jsme.” Rodná víra. 7 14, 2016. http://rodnavira.cz/o-nas/kdo-jsme/.

Kotrlý, Tomáš. Pohřebnictví, právní zajištění piety a důstojnosti lidských pozůstatků a ostatků. Praha: Linde, 2013.

——. “Právně-pastoracné aspekty pohřbívání.” Studia teologica 13, no.1 (2011): 122–55.

Lévy-Bruhl, Lucien. L’ame primitive. Paris: Alcan, 1927.

Macho, Thomas. “ Tod und Trauer im kulturwissenschaftlichen Vergleich.” In Der Tod als Thema der Kulturtheorie, edited by Jan Assman, 91–120. Frankfurt: Auhrmele, 2000.

Mačuda, Jiří, “Ideologie rodnověří v názorech a praxi jeho čelních představitelů (se zaměřením na genezi a proměny obřadu).” PhD diss., University of Brno, 2013.

Maiello, Giuseppe. “Slavistická studia jako východisko k revitalizaci etnického náboženství Slovanů (rodnověří).” In Aktuální problémy současné slavistiky (Jazyk-
Literatura-Kultura-Politika)
, edited by Ivo Pospíšil and Miloš Zelenka, 421–29. Brno: Galium, 2015.

Maiello, Giuseppe. Rodnoverie v Čechii v 1998–2005 godach: Pervyj etap ili poslednij? Collowuium heptaplomeres II (2015), 83–88.

Malinowski, Bronisław. Magic, Science and Religion, and other Essays. Boston: Beacon Press, 1948.

Mareš, Miroslav. “Zahraničně-politické koncepce české krajní pravice.” Středoevropské politické studie (Mezinárodní politologický ústav Fakulty sociálních studií) II, no. 1 (2000).

Mazel, Michal. “Oponenti systému. Přehled radikálních a extremistických organizací v České republice.” In Politický extremismus a radikalismus v České republice, edited by Petr Fiala, 117–277. Brno: Masarykova unibverzita, 1998.

Niederle, Lubor. Život starých Slovanů. Oddíl kulturní. Praha: Bursík & Kohout, 1911.

Novotný, Jiří. “Vývoj religiozity v České republice.” MA thesis, Masaryk University, 2011.

Pospíšil, Ivo, and Miloš Zelenka. “Slavistika na rozcestí—problémy a perspektivy.” In Pavol Jozef Šafárik a slavistika, edited by Pavol Petrus, 31–36. Martin-Prešov: Matica slovenská-UPJŠ, 1996.

Rada Rodné víry. 2015. http://rodnavira.cz/o-nas/rada-rodne-viry/.

Sedláčková, Šarka. “Životní problémy současných pohanů.” MA Thesis, Tomas Bata University, 2012.

Trinkunas, Jonas, ed. On Gods and Holidays. The Baltic Heritage. Vilnius: Tvermė, 1999.

Velkoborská, Kamila. “Pagan Identity and Tradition Today in the Czech Republic.” Cosmos 24 (2008): 75–90.

Vlček, Radomír “Slovanská vzájemnost a panslavismus v českém pojetí v prvních letech po druhé světové válce.” Slovanské historické studie 23 (1997): 219http://www.muni.cz/design/_img_cont/spacer.gif–38.

Vojtíšek, Zdeněk. Encyklopedie náboženských směrů a hnutí v České republice: Náboženství, církve, sekty, duchovní společenství. Praha: Portál, 2004.

——. “Nejdůležitější je obřad. Rozhovor se Slovany ze společenství Rodná víra.” Dingir 5, no. 1 (2002): 25–26.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Equinox Publishing Ltd - 415 The Workstation 15 Paternoster Row, Sheffield, S1 2BX United Kingdom
Telephone: +44 (0)114 221-0285 - Email: [email protected]

Privacy Policy